Aslemetalsin toimintaa on alusta lähtien ohjannut periaate: Emme lupaa liikoja – ja minkä lupaamme, sen myös teemme. Laadukas tekeminen edelleen tärkeä osa toimintaa. Laadun tuottamista tukee ISO 9001, ISO 14001, EN1090-2 ja ISO EN 3834-2 –standardien mukaisesti rakennettu toimintajärjestelmä.

Aslemetalsin tavoitteena on olla asiakkailleen luotettava ja kilpailukykyinen toimittaja, jonka tuotteet täyttävät asiakkaiden odotukset ja spesifikaatiot. Pyrimme jatkuvaan parantamiseen kaikissa toiminnoissamme. Myös henkilöstömme on sitoutunut laadun tuottamiseen ja periaatteenamme on, että jokainen valvoo toiminnan laatua.

Kehitämme toimintaamme koko ajan ympäristöä vähemmän kuormittavaan suuntaan. Valitsemme tuotantoon mahdollisimman ympäristöystävällisiä kemikaaleja, joita käytetään turvallisesti ja ympäristö huomioon ottaen. Toiminnasta syntyvät jätteet lajitellaan ja toimitetaan hyötykäyttöön. Olemme lisäksi sitoutuneet pienentämään energian kulutustamme osana Energiatehokkuussopimusta.

Pyrimme asettamaan toiminnallemme kehittymiseen tähtäävät tavoitteet ja seuraamme niiden toteutumista niille asetettujen mittarien avulla. Tavoitteet ja seuranta mahdollistavat jatkuvan kehityksen.

Täydennämme omaa osaamistamme parhaiden alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden erikoisosaamisella. Hankinnoissa suosimme tuotteiden ja palvelujen toimittajia, jotka pystyvät osoittamaan oman laaduntuottokykynsä tehokkuuden ja ympäristövastuullisuuden sekä kehittämään niitä yhteistyössä kanssamme.

Aslemetals on Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n jäsen.