Kestävää tekoa

Vuonna 1961 raumalainen suurperheen isä Niilo Lehtinen perusti Asennusliike N. Lehtinen -nimisen yrityksen, joka aloitti toimintansa Rauman Paroalhossa sijaitsevassa omakotitalossa. Autotallissa oli työkaluvarasto ja yläkerrassa toimisto. Toimialana oli laivaputkistojen urakointi, ja liikkeen palveluksessa oli viisi henkilöä. Töitä tehtiin aliurakoitsijana Rauma-Repola Oy:n telakalle Raumalle. Toiminta kasvoi ja laajeni ja 1970-luvulla yrityksen palkkalistoilla oli jopa 400 henkilöä.

Vaikeitakin aikoja on koettu, mutta velvoitteiden hoitaminen on aina onnistunut, vaikka vouti yhdessä vaiheessa ulosmittasi toimitusjohtajan autonkin. Toimialan laajetessa Asennusliike N. Lehtinen muuttui kommandiittiyhtiöksi vuonna 1985, Aslemetals Oy:nä yritys aloitti toiminnan vuonna 1992. Kaaron konepaja valmistui 1973 ja Rauman Uotilan teollisuushalli vuonna 1978.

Vuonna 1982 Asennusliike N. Lehtinen ryhtyi rakentamaan Eurajoelle Olkiluodon telakkaa, joka erikoistui pientonniston aluksiin, laivojen osatoimituksiin sekä muutos- ja korjaustöihin.

Niilo Lehtinen laajensi myös konepajan toimintaa hankkimalla pääasialliset omistusoikeudet Kosken Auto- ja Lava Oy:öön sekä laitilalaiseen Ekomp Oy:öön. Aslemetals ryhtyi kehittämään vetolavalaittein toimivia kuljetuskontteja, valmistamaan paalaimia ja jäteastioita sekä tekemään tuhka- ja lietelavoja. Toiminta ei muodostunut yhtä vahvaksi kuin muilla tuotantoaloilla, joten yhtiöt myytiin. Kokeilusta jäi kuitenkin hyvät muistot, ja lisäksi tehdyllä kehitystyöllä on alalla hyödynnettävää merkitystä.

Vuonna 1997 Niilo Lehtinen luovutti toimitusjohtajan paikkansa pojalleen, Pasi Lehtiselle. Pasi Lehtinen on valmistunut koneinsinööriksi vuonna 1982 ja ollut siitä asti Aslemetals Oy:n palveluksessa. Hän jatkaa yhtiön kehittämistä uusiin haasteisiin. Suuri askel vuosituhannen vaihteessa oli yhtiön laadunhallintajärjestelmän sertifiointi standardien ISO 9001:2000 ja SFS-EN 729-2 mukaan.

2000-luvun alussa separaattorikoneikkojen tuotanto oli kasvanut ennennäkemättömiin mittoihin. Aslemetals hankki lisää tuotantotiloja Eurajoelta ja koko koneikkotuotanto sekä Kaarolta että Olkiluodosta päätettiin keskittää sinne. Koneikkotuotanto Eurajoen Lapijoella aloitettiin marraskuussa 2004. Muuttoa edelsi laajamittainen remontti. Tämän jälkeen tiloja on uudistettu ja laajennettu edelleen ja nykyään konepaja käsittää noin 3000 neliön tuotanto- sekä 1000 neliön varastotilat. Vuonna 2009 myös yrityksen hallinto siirtyi Lapijoelle.

Käytössä on V10-toiminnanohjaus- ja taloushallintojärjestelmä. Toimintajärjestelmä on rakennettu standardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO EN 3834-2 mukaisesti.

>> Lue lisää arvoistamme